Načítám stránku ...

Provizní systém

Náš partnerský program.

Zaregistrovat se
Provizní systém

Provizní systém (Affiliate program)

Provizní systém je partnerský program (Affiliate program), ve kterém máte možnost získat provizi za doporučení zákázníků k nám využitím unikátního URL odkazu (referral link), který můžete umístit na své webové stránky nebo použít také v e-mailové komunikaci.

 • Vyplácíme provizi za každou realizovanou objednávku služby, kdy daný zákazník přijde na náš web prostřednictvím Vašeho unikátního odkazu.
 • U vybraných služeb vyplácíme provizi také v případě, kdy Vámi doporučený zákazník službu prodlouží na další období a to i opakovaně.
 • Sledujeme návštěvníky, které k nám odkazujete pomocí Cookies.
  Návštěvníci, kteří příjdou na náš web z Vašeho unikátního odkazu, nemusí okamžitě u nás služby zakoupit, abyste získali svou provizi.
  Soubory Cookies mají platnost až 90 dní od první návštěvy.
 • Začátkem každého měsíce Vám zašleme e-mailem přehled Vašeho účtu v Provizním systému. Stav a statistiky Provizního systému jsou dostupné také v našem Zákaznickém systému.

Modelový příklad

Klient si na základě Vašeho doporučení objedná například tarif Managed Cloud Server na období 3 měsíců:

Tarif Hodnota objednávky Vaše provize 10%
Managed Cloud Server 5 400 Kč bez DPH 540 Kč

Provize dle služeb a tarifů

Výše provize se liší dle konkrétních služeb a tarifů. Níže jsou uvedené služby a tarify, které aktuálně spadají do našeho Provizního systému.

Webhosting

Tarif Provize z objednávky služby Provize z prodloužení služby
CMS Hosting Mini 20% 0%
CMS Hosting Pro 20% 0%
Multihosting 20% 0%

WordPress Hosting

Tarif Provize z objednávky služby Provize z prodloužení služby
WordPress Hosting Start 20% 0%
WordPress Hosting Standard 20% 0%

Cloud

Tarif Provize z objednávky služby Provize z prodloužení služby
Cloud Hosting 10% 10%
Managed Cloud Servery 10% 10%

Smluvní podmínky Provizního systému

Registrací v našem Provizním systému souhlasíte s těmito podmínkami.

Vymezení pojmů:

Provozovatel“ Provizního systému je společnost HostingSolutions s.r.o., IČ: 27075231, společnost zapsána v OR: Městský soud v Praze, C.94396.

Partner“ je fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, anebo právnická osoba, která provede registraci a aktivaci Zákaznického účtu v Zákaznickém systému Provozovatele na internetové adrese cp.hostingsolutions.cz a zaregistruje se do Provizního systému v rámci Zákaznickém systému Provozovatele, Partner souhlasí s těmito Smluvními podmínkami Provizního systému.

Provizní systém“ je partnerský program (Affiliate program), ve kterém Partner získává provizi za doporučení zákázníků Provozovateli na základě unikátního URL odkazu (referral link), který Partner umístí na své webové stránky nebo použije v e-mailové komunikaci.

Provize“ je finanční odměna Partnera za zrealizované zprostředkované objednávky Provozovateli.

Cookies“ jsou krátké textové soubory generované webovými stránkami a uložené do webového prohlížeče.

Webové stránky Provozovatele“ jsou: www.hostingsolutions.cz a cp.hostingsolutions.cz.

 • Partner získává bonus 100 Kč za registraci v Provizním systému Provozovatele, tato částka je Partnerovi připsána do zůstatku provizního účtu v Provizním systému.
 • Služby, které jsou součástí Provizního systému jsou zveřejněné na Webových stránkách Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu služeb v Provizním systému a na změnu výše Provize.
 • Partner obdrží od Provozovatele unikátní odkaz/y (URL adresy), které Partner použije k odkazování na Webové stránky Provozovatele. Unikátní odkaz slouží k identifikaci Partnera v Provizním systému Provozovatele.
 • Zprostředkování přístupu na Webové stránky Provozovatele prostřednictvím unikátního odkazu Partnera je zaznamenáno v souboru cookie.
 • Platnost cookie je 90 dní od vytvoření.
 • Výše provize je vypočtena z částky bez DPH, za kterou si doporučený zákazník Partnerem objedná některou ze služeb spadající do Provizního systému.
 • Nárok na provizi vzniká až v okamžiku plné úhrady objednávky služby zákazníkem, který provedl svou objednávku služby na základě doporučení Partnera.
 • Partnerovi je každý měsíc zaslána elektronickou poštou zpráva s výpisem Provizí. Přehled Provizí je také dostupný v Zákaznickém systému.
 • Minimální částka pro výplatu provize činí 500 Kč. Pokud nebylo této minimální částky dosaženo (zůstatek účtu Partnera v Provizním systému je nižší), zůstatek se převádí do dalšího měsíce.
 • Výplata provize se provádí vždy oproti faktuře, kterou vystavuje Partner Provozovateli. Způsob úhrady je bankovním převodem.
 • Pokud Partner není fyzická osoba s podnikatelským oprávněním (OSVČ), anebo právnická osoba, je výplata provize realizována převodem zůstatku provizí v Provizního systému Partnera do zůstatku zálohového/kreditního účtu Zákaznického účtu Partnera. Partner tak může vyplacenou provizi využít na úhradu svých vlastních aktivních služeb u Provozovatele.
 • Nárok na provizi se nevztahuje na služby, které Partner objednává u Provozovatele sám pro sebe.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu a doplnění Smluvních podmínek Provizního systému, přičemž o změnách bezodkladně informuje Partnera formou zveřejnění změn na svých Webových stránkách s uvedením data, od kterého tyto změny nabývají platnosti. Nabytím platnosti nových Smluvních podmínek Provizního systému ztrácejí platnost původní Smluvní podmínky Provizního systému.

Tyto Smluvní podmínky Provizního systému nabývají platnosti dne 26.5.2021.

Registrace do Provizního systému

Pro registraci do Provizního systému je nezbytné mít u nás aktivní Zákaznický účet.

Po vytvoření Zákaznického účtu se zaregistrujete do Provizního systému ve svém Zákaznickém účtu pod odkazem "Provizní systém".

Dotazy ke službě

Ico

Máte dotazy k naší nabídce? Prosíme, neváhejte nás kontakkovat.

Další kontakty