Multihosting

Webhosting pro více různých domén a webových stránek.
Tarif je vhodný pro začínající webová studia.

jen 149,00 Kč / měsíc

jen 180,29 Kč vč. DPH / měsíc

 • multihosting pro 5 a více domén
 • diskový prostor 10 GB SSD
 • podpora HTTPS a SSL/TLS certifikáty zdarma
 • 30 subdomén a 20 doménových aliasů
 • instalátor webových aplikací na 1 kliknutí
 • PHP 5.4 - 8.3 (volitelné), Ruby on Rails, Node.js
 • 30x databáze MariaDB/MySQL SSD
 • 50x email, Antispam, WebMail
 • technická podpora a pravidelné zálohování
 • ovládací panel pro správu webhostingů jednotlivých domén

Jednotlivé webhostingy domén jsou od sebe oddělené, mají vlastní VirtualHost a chroot prostředí, FTP účty, databáze a emailové účty. Nejedná se o formu multihostingu skrze doménové aliasy.

V Ovládacím panelu Multihostingu je možné zakládat Zákaznické účty a jednotlivé webhostingy domén vést pod Zákazníky s přiřazenými zdroji.

SSL/TLS certifikáty zdarma od certifikační autority Let's Encrypt pro jednotlivé hostované domény a subdomény. Platnost certifikátů je automaticky prodlužována. Ke každé doméně je možné také nahrát resp. nainstalovat SSL/TLS certifikát od jiné certifikační autority.

Podporujeme různé verze skriptovacích jazyků PHP, Ruby a Node.js. U každé domény a subdomény je možné používat rozdílné verze skriptovacích jazyků.

Ovládací panel Multihostingu

Máte dotazy ohledně tarifu Multihosting?

Telefon

212 248 244

Podrobné informace

Správa multihostingu

Ovládací panel multihostingu
Instalátor webových aplikací
Technická podpora

Bezpečnost

HW Firewall, WAF a Fail2ban
Automatická detekce malware
Pravidelné zálohování

Výkon

Rychlé procesory Intel Xeon
Provoz na rychlém SSD diskovém poli
HA Cluster - plná redundance

WebServer

Apache + reverzní proxy Nginx
Podpora HTTPS (SNI)
SSL/TLS certifikáty Let's Encrypt zdarma
Protokol HTTP/2 + ALPN

Databáze

SSD diskové pole
MariaDB 10.11
InnoDB a MyISAM
phpMyAdmin

Skripty

PHP 5.4 - 8.3 (volitelné), PHP composer
PHP OPcache (od PHP verze 5.5)
FastCGI / PHP-FPM handler
Ruby on Rails (env production), Node.js

Desktop

Dostupné protokoly POP3, IMAP a SMTP vč. TLS šifrování pro nastavení poštovního klienta.

Smartphone

Podpora chytrých telefonů a tabletů.

WebMail

Responzivní webové rozhraní Roundcube pro pohodlnou práci se zprávami pomocí webového prohlížeče.

Instalátor aplikací

Součástí tarifu Multihosting je instalátor vybraných webových aplikací na jedno kliknutí v ovládacím panelu Multihostingu.

 • Automatická instalace webové aplikace z katalogu Aplikací
 • Automatické aktualizace webové aplikace (volitelné dle konkrétní aplikace)
 • Automatická kontrola souborů na přítomnost malware (škodlivý kód)
 • Automatická detekce a blokace síťových útoků skrze firewall
Cena tarifu
Multihosting
Cena za měsíc 149,00 Kč
Cena za měsíc vč. DPH 180,29 Kč
Zřizovací poplatek 0 Kč
Fakturační období 1 / 3 / 6 / 12 měsíců
Konfigurace a objednání tarifu Multihosting
Vlastnosti a funkce
Multihosting
Diskový prostor 10 GB
SSD - diskové pole Ano
Měsíční přenos dat neomezeno
Počet hostovaných domén 5 domén
Adresa s www i bez www Ano
Počet subdomén (neco.domena.tld) 30
Počet doménových aliasů 20
Správa DNS záznamů a DNSSEC Ano
FTP a FTP TLS/SSL přístup Ano
Souborový manažer a editor souborů Ano
Chráněné adresáře Ano
Přístup k log souborům (access_log a error_log) Ano
Cron (plánované spouštění úloh) - frekvence od 1 min. Ano
Vlastní chybové stránky Ano
Statistiky návštěvnosti - AWstats Ano
Ovládací panel multihostingu Ano
Instalátor oblíbených webových aplikací Ano
Webový server
Multihosting
OS Serveru Linux
Webserver Apache
Reverzní proxy cache Nginx
GZIP komprese a Leverage browser caching Ano
Brotli komprese Ano
.htaccess a .htpasswd Ano
mod_rewrite, mod_expires Ano
Protokol HTTPS (SNI) Ano
SSL/TLS certifikáty Let's Encrypt Ano
Protokol HTTP/2 + ALPN Ano
Skriptovací jazyky
Multihosting
PHP (volitelně verze 5.4 - 8.3) Ano
PHP - FPM handler nebo FastCGI Ano
PHP composer Ano
PHP OPcache (od PHP verze 5.5) Ano
PHP OPcache - memory_consumption 128 MB
PHP direktiva memory_limit 256 MB
PHP direktiva post_max_size 128 MB
PHP direktiva upload_max_filesize 64 MB
PHP direktiva max_execution_time 60 s
PHP - max. počet souběžných procesů 5 na každou doménu / subdoménu
(lze přenastavit skrze techickou podporu)
PHP ionCube Loader a Zend Guard Loader Ano
GD a ImageMagick Ano
Ruby on Rails (env Production) + Bundler (volitelné verze) Ano
Node.js + npm (volitelné verze) Ano
Databáze
Multihosting
Databázový server MariaDB 10.11 Ano
InnoDB (výchozí) a MyISAM storage engine Ano
SSD - diskové pole Ano
Počet databází 30
Max. velikost databáze 1 GB
Kopírování, export a import databází Ano
phpMyAdmin pro správu databází Ano
Elektronická pošta
Multihosting
Počet poštovních adres / schránek 50
Kvóta jednotlivé emailové schránky 400 MB
POP3 + SSL/TLS Ano
IMAP + SSL/TLS Ano
SMTP + SSL/TLS a STARTTLS Ano
Email alias neomezeno
Přeposílání a přesměrování emailů neomezeno
Automatické odpovědi (Autoresponder) neomezeno
Webmail Roundcube Ano
Sieve filtry Ano
DKIM, SPF, DMARC Ano
Výkonný Antispam Ano
Zabezpečení a zálohování
Multihosting
Cluster technologie Ano
Firewall, WAF a Fail2ban Ano
Disk mirroring (zrcadlení disků - RAID) Ano
Nonstop monitoring serverů Ano
Denní zálohování, až 7 dní Ano

Objednávku rozšíření některého z limitů lze v případě již aktivních předplatných zadat v zákaznickém účtu.

Ceník rozšíření a dalších služeb
Multihosting
+1 hostovaná doména (max. 10 hostovaných domén) 24,00 Kč / měsíc
29,04 Kč vč. DPH / měsíc
+5 GB diskového prostoru (max. 30 GB) 50,00 Kč / měsíc
60,50 Kč vč. DPH / měsíc
1 GB kvóta emailových schránek 50,00 Kč / měsíc
60,50 Kč vč. DPH / měsíc
2 GB kvóta emailových schránek 100,00 Kč / měsíc
121,00 Kč vč. DPH / měsíc
Obnovení dat ze zálohy
(soubory, emaily, databáze)
200,00 Kč / jednorázově
242,00 Kč vč. DPH / jednorázově
Programátorské práce 600,00 Kč / hodina
726,00 Kč vč. DPH / hodina
nebo dohodou

Často kladené dotazy

Ano, v sekci Uživatelé vytvoříte uživatelský účet, přiřadíte příslušnou doménu a nastavíte oprávnění.

Ano, v ovládacím panelu multihostingu můžete nastavit PHP verzi pro každou doménou a jednotlivé subdomény. Můžete také použít rozdílný PHP handler: PHP-FPM nebo FastCGI.

Ano, ovládací panel multihostingu zahrnuje automatický generátor SSL/TLS certifikátů Let's Encrypt, který se také postará o automatické prodlužování platnosti certifikátu pro doménu/subdomény.

Aktuálně jsou dostupné verze Ruby 1.9.x až po aktuální stabilní verzi, lze přidat další verze na základě požadavku na technickou podporu. Verzi jazyka Ruby vyberete v Ovládacím panelu u příslušné domény nebo subdomény a systém nainstaluje požadované verze gem zavislostí / knihoven dle Vašeho souboru Gemfile v kořenovém adresáři aplikace.

Aktuálně jsou dostupné verze Node.js 6.x až po aktuální stabilní verzi, lze přidat další verze na základě požadavku na technickou podporu. Verzi Node.js vyberete v Ovládacím panelu u příslušné domény nebo subdomény a systém nainstaluje požadované verze zavislostí / knihoven dle Vašeho souboru package.json v kořenovém adresáři aplikace.

Cisco
DELL
Intel
NetApp
Proxmox
Ripe